UCBCares UCBCares

Välkommen till UCBCares®


UCBCares® är en informationstjänst som erbjuds av UCB till patienter som har ordinerats UCB-läkemedel.

När du kontaktar vårt team kommer du att vara i personlig kontakt med en av våra erfarna och hjälpsamma experter, som lyssnar på dig och gör sitt bästa för att svara på alla frågor du har om UCB-läkemedel.

Hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i din behandling är också välkomna att använda UCBCares-tjänsten om de önskar.
UCBCares för patienter

UCBCares för patienter

För patienter som använder UCB:s produkter och behöver stöd i sin sjukdom.

Läs mer
UCBCares för hälso-och sjukvårdpersonal

UCBCares för hälso-och sjukvårdpersonal

För hälso- och sjukvårdspersonal som vill ha information om UCBCares®

Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss

Hur du kontaktar oss

Läs mer
UCBCares

Kontakta oss

Öppettider:
Måndag-Fredag kl. 8.00-16.00

Telefon

Avgiftsfritt nummer: 0200 898 671

Internationellt nummer: +45 32462481

Viktig information:

Observera att vi inte kan ge råd relaterade till behandling eller sjukdom hos en enskild patient. Patienter rekommenderas att kontakta sin behandlande läkare med sådana frågor. Om du märker biverkningar, berätta för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om dem. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se, eller till UCB genom att skriva till ds.se-dk@ucb.com. Genom att rapportera biverkningar hjälper du till att samla in mer information om säkerheten för de läkemedel du använder.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen / General Data Protection Regulation (GDPR) och hålls konfidentiella.

SE-N-DA-OT-2300001 Förberedelsedatum juli 2023