Välkommen till UCBs patientstödsprogram

Denna webbplats är endast avsedd för patienter som ordinerats något läkemedel från UCB.

Att börja ta en ny medicin kan leda till alla möjliga frågor. Stöd finns att tillgå så snart du ordinerats detta läkemedel.

På denna webbplats hittar du bland annat injektionsinstruktioner, frågor och svar och andra material för att hjälpa dig med detta första steg.

Jag är en patient med läkemedel från UCB

alt

Din förpackningskod startar med...

För åtkomst till webbplatsen ber vi dig ange koden på din läkemedelsförpackning.


Informationen på denna sida tillhandahålls i utbildningssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Om du är osäker ber vi dig tala med din vårdgivare.

SE-N-BK-PSO-2100035 Datum för utarbetande: jan 2022